vv
vv
 

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Terug naar hoofdindex

 

Da Costakade 162. 1053 XD Amsterdam. 020-6898806. info@bijstandsbond.org

 
Informatie over de Bijstandsbond
 
   

De Bijstandsbond is een onafhankelijke belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Wij ontplooien diverse activiteiten om de belangen van die groep te behartigen. Voorlichtings en informatiebijeenkomsten, spreekuur, acties en lobbuywerk. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn verschillende manieren om met de Bijstandsbond in contact te komen


De Bijstandsbond heeft een website en een weblog

U kunt lid worden van de Bijstandsbond voor 17 euro per jaar. Dan blijft u op de hoogte van onze activiteiten. Met uw lidmaatschap steunt u een onafhankelijke belangenorganisatie van ervaringsdeskundigen die strijdt tegen armoede, de doorgeschoten controlemaatschappij en de stigmatisering van werklozen en bijstandsgerechtigden. Met het formulier hieronder kunt u lid worden. Maar u kunt ook aangeven, dat u een eenmalige donatie doet. U kunt met een overschrijvingskaart of via internetbankieren storten op rekening IBAN NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Vereniging Bijstandsbond Amsterdam te Amsterdam. U kunt ook op ons kantoor langskomen en contant betalen. U kunt ook meedoen aan onze crowdfunding campagne waarbij u via de computer een eenmalige bijdrage kunt storten op http://www.bijstandsbond.amsterdam

Al onze activiteiten zoals het spreekuur en de voorlichting zijn gratis voor wie dat wil of wie niet anders kan. De Bijstandsbond is volkomen transparant in haar financiele verantwoording. De financiele overzichten kunt u hier vinden. De Bijstandsbond heeft de ANBI status.

In 2016 bestont de Bijstandsbond 40 jaar. Dat jubileum hebben we gevierd met een symposium, een feest en een tentoonstelling in mei 2016 en met de uitgifte van een jubileumboek. Lees meer over het jubileum. Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs.

Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wat wilt U?
 
 

 

 

 
 

.